اعتراضات و فعاليتها

اعتراض شورای صنفی دانشگاه علم وصنعت در خصوص حادثه هجوم نیروی انتظامی به ساختمان علم و صنعت واحد نوردر استان مازندران   دانشجو آنلاین 95/11/14:«براساس اخبار رسیده، در روز 12 بهمن ماه افرادی (نیروی انتظامی و اعضای فرمانداری) با هجوم بردن به واحد نور دانشگاه علم و صنعت ایران در استان مازندران، با شکستن قفل کلاس ها و اطاق هاي دانشگاه، تجهيزات دانشگاه را بيرون ريخته و این واحد دانشگاهی را تصرف…
تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه بوشهر   دانشجو آنلاین 95/11/14:«دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بیمارستان شهدای خلیج فارس برای رسیدگی به مطالبات خود، در سالن آموزش این بیمارستان دست به تجمع اعتراضی زدند.
تجمع اعتراضی دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران   دانشجو آنلاین 95/11/8:«تجمع اعتراضی دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهرانغروب روز جمعه، کوی دانشگاه شاهد اعتراضات صنفی و اقتصادی دانشجویان دانشگاه تهران بود. این تجمع از اعتراض به جابجایی اجباری اتاق‌ها شروع شد؛ اما از این مطالبه جزئی فراتر رفته و روند تجاری‌سازی را هدف گرفت.