اعتراضات و فعاليتها

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بهشتی در اعتراض به وضعیت خوابگاهها    دانشجو آنلاین 95/7/4 :«بیش از 200 نفر از دانشجویان دانشگاه بهشتی امروز 4 مهر 95 نیز در اعتراض به وضعیت خوابگاهها تجمع کرده اند. دانشجویان جدید که از شهرستان به تهران آمده اند سرگردان و بی خوابگاه هستند».
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به حذف سنوات    دانشجو آنلاین 95/7/4 :«امروز 4 مهر 95 دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به حذف سنوات دست به تجمع و تحصن زدند».
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریف نسبت به قانون ظالمانه سنوات   دانشجو آنلاین 95/7/4 :«600 تن از دانشجویان دانشگاه بهشتی امروز 4 مهر 95 در اعتراض به قانون سنوات مقابل دفتر ریاست دانشگاه نسبت به قانون سنوات ظالمانه دست به تجمع اعتراضی زدند. دراین تجمع دانشجویان شعار می دادند:تحصيل در دانشگاه رايگان بايد گردددانشجوي برترين از همه بدبختريم».