اعتراضات و فعاليتها

تجمع اعتراضی و سراسری فرهنگیان بازنشسته   دانشجو آنلاین 95/7/26 :«صبح روز دوشنبه 26مهر فرهنگیان بازنشسته در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، مشهد و یزد تجمعهای اعتراضی برگزار کردند و خواستار مطالبات عقب‌افتاده خود شدند.
تحصن دانشجویان داروسازی اروند اهواز   دانشجو آنلاین 95/7/26 :«جمعی از دانشجویان داروسازی اروند اهواز در بیمارستان سینا به دلیل مشکلات آموزشی و عدم پاسخگویی مسولین این دانشگاه تحصن کردند.»
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بهشتی به هزینه سنوات   دانشجو آنلاین 95/7/25 :«امروز یکشنبه 95/07/25 دانشجویان دانشگاه بهشتی در اعتراض به هزینه سنوات ترم 5 ارشد و دکتری و ترم 9 کارشناسی روبروی مسجد دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. و در سکوت خواسته خود را مطرح کردند.