اعتراضات و فعاليتها

درگیری حراست با دانشجویان دانشگاه شریف و تصرف دفتر ریاست توسط دانشجویان   دانشجو آنلاین 95/7/7 :«روز 6مهر 95 حراست با دانشجویان معترض در مقابل دفتر ریاست درگیر شد و دانشجویان وارد دفتر ریاست دانشگاه شدند.
تحصن دانشجويان دانشگاه صنعتي شریف مقابل ساختمان رياست دانشگاه   دانشجو آنلاین 95/7/6 :«امروز 6مهر 95 بدنبال تجع اعتراضي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف وعدم پاسخگوي مسئولان دانشگاه در برابر خواسته هاي دانشجويان انان در مقابل ساختمان رياست دانشگاه دست به تحصن زده واعلام كردند تا زماني كه رياست دانشگاه به خواسته ها ي انان پاسخ ندهد محل را ترك نخواهند…
سخنرانی یک زن معلم در میان تجمع کنندگان امروز فرهنگیان بازنشسته   دانشجو آنلاین 95/7/6 :«امروز6مهر95 تجمع فرهنگيان بازنشسته در برابر مجلس يك نماينده زن به اسم سعيدي براي معلمين بدون ميكرفون صحبت كرد. معلمين در این تجمع شعار مي دادند خط فقرسه ميليون حقوق ما يك ميليون كه نيروي انتظامي دخالت كرده ومعلمين را به سكوت وادار مي كرد كه همه…