اعتراضات و فعاليتها

واکنش انجمن اسلامی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران به نامه تفکیک جنسیتی   دانشجو آنلاین 95/8/9 :«بعد اعلام بخشنامه طرح تفکیک جنستی در دانشگاه علوم پزشکی تهران که بر اساس آن بوفه دانشگاه، نیمکتهای نشستن دانشجویان در محوطه دانشگاه، صندلیهایی که در اماکن عمومی دانشگاه و همچنین نحوه پوشش دانشجویان دختر و پسر اعمال میشد، دانشجویان این دانشگاه در واکنش به این طرح…
اعتراض دانشجویان نفت آبادان در خصوص فساد کرسنت   دانشجو آنلاین 95/8/9 :«دانشجویان دانشگاه نفت آبادان در خصوص فساد کرسنت دست به تجمع اعتراضی زدند. تیتر جالب دانشجویان در این برنامه با این نوشته بود. "کرسنت چند سنت!"».
اعتراض دانشجویان دانشگاه جامعه گرمسار به پایین بودن کیفیت غذا   دانشجو آنلاین 95/8/8 :«دانشجویان دانشگاه جامع گرمسار روز پنجشنبه ۶آبان ۹۵ در اعتراض به پایین بودن کیفیت غذای سلف‌سرویس دانشگاه، سینی‌های غذای خودشان را در محوطه دانشگاه بصورت ردیفی روی زمین چیدند.»