اعتراضات و فعاليتها

اعتراض فرهنگیان در روز جهانی معلم   دانشجو آنلاین 95/7/15 :«فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی صبح روز چهارشنبه ۱۴ مهر روز جهانی معلم در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایا و وضعیت بسیار بد معیشتی‌شان دست به تظاهرات زدند.
تجمع اعتراضی دانشجویان پردیس سید خندان  دانشگاه خواجه نصیر نسبت به قانون ظالمانه سنوات   دانشجو آنلاین 95/7/12 :«امروز 12مهر 95 جمعی از دانشجویان پردیس سید خندان دانشگاه خواجه نصیر نسبت به قانون ظالمانه سنوات دست به تجمع اعتراضی زدند ».
تجمع اعتراضی دانشجویان پردیس فنی عباسپور دانشگاه شهید بهشتی علیه هزینه های سنوات و خصوصی سازی فضای دانشگاه   دانشجو آنلاین 95/7/12 :«دانشجویان دانشگاه پردیس فنی عباسپور امروز 12مهر 95 در اعتراض به هزینه های سنوات و خصوصی ساری فضای دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.