اعتراضات و فعاليتها

دانشجویان معترض بجنورد ورودی دانشگاه را بستند   دانشجو آنلاین 95/8/25 :«صبح امروز 25 آبان 95 سیصد تن از دانشجویان دانشگاه بجنورد در اعتراض به پایین بودن کیفیت غذا و اضافه شدن هزینه سرویس رفت و آمد و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان در مسیر ورودی دانشگاه تجمع کرده و آن را بستند.
اعتراض بیش از 2500تن از کارگران با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد در مقابل مجلس   دانشجو آنلاین 95/8/25 :«امروز سه شنبه 25 آبان 95 بیش از بیش از 2500تن از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و اتحادیه آزاد کارگران در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.
فیلمی از خواسته های صنفی دانشجویان دانشگاه قم؛ در اعتراض به کیفیت غذا   دانشجو آنلاین 95/8/25 :«ظهر روز دوشنبه 24آبان دانشجویان دانشگاه قم در اعتراض به پایین بودن کیفیت غذای سلف‌سرویس دانشگاه، دست به اعتصاب‌غذا زدند.و به نشانه اعتراض سینی های غذای خود رادر محل راهروی مسیر سلف سرویس روی زمین چیدند».