اعتراضات و فعاليتها

 اعتراض دانشجویان به افزایش هزینه خوابگاه در دانشگاه یاسوج   دانشجو آنلاین 95/12/22:«روز گذشته دانشجویان دانشگاه یاسوج با امضای نامه ای نسبت به اقدام دانشگاه مبنی بر افزایش هزینه برای خوابگاههای دولتی اعتراض کردند.
تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به کمیته های انضباطی   دانشجو آنلاین 95/12/21:«بعد از عدم رعایت قوانین انضباطی دانشجویان و بی توجهی به حقوق اولیه آنان توسط کمیته انضباطی جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعتراض خود نسبت به این روند ناصحیح را با تجمع نشان دادند.
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه لامرد   دانشجو آنلاین 95/12/19:« دانشجویان دانشگاه لامرد از استان فارس پس از عملکرد ضعیف و بی کفایتی مسولان این دانشگاه در حل مشکلات و فراهم آوردن امکانات رفاهی و آموزشی دست به تحصن اعتراضی زدند. در گوشه ای از این تحصن بیانیه ای چاپ و بر دیوار دانشگاه نصب شده بود.…

صفحه1 از39