دخل و تصرف زمین های ورزشی در اهواز و اعتراض ورزشکاران

19 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/19:« بر اساس خبرهای دریافتی، روز  شنبه 18دی جمعی از ورزشکاران به دخل و تصرف زمین های ورزشی  الهادی کوی علوی  در اهواز  دست به تجمع اعتراضی زدند .»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95