نارضایتی مردم کردستان از عدم انعکاس ورزشکاری که در مسابقات بوکس باکو مقام قهرمانی بدست آوردند

05 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/5:« مصطفي ستمديده مدرس دانشگاه آزاد اسلامي سردشت درمسابقات بین المللی بوکس باکو دوعنوان قهرمانی بوکس رابدست آورده که مطبوعات و رسانه های خبری حکومتی هیچگونه خبری از قهرمانی این ورزشکاررا  انعکاس نداده است. مردم کردستان از یک چنین رویکرد حکومتی درمورد این  قهرمان کرد اظهار نارضایتی و اعتراض داشتندو با توجه به اینکه این یک مسابقه مهم در سطح جهانی بو کس بود ولی بازهم تلویزیون ایران حتی بهش اشاره هم نکرده است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95