بنر اعتراضی بازیکنان استقلال خوزستان با عکس

28 مهر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/7/28 :«به گزارش دریافتی از خوزستان در تاریخ چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۹۵
بازیکنان تیم فوتبال استقلال خوزستان قبل از شروع تمرینات روز سه شنبه  بنری را نشان دا دند که اعتراض به وضعیت بد اقتصادی این تیم است
مربی این تیم هم روز گذشته گفته بود که نه تنها ما بلکه چهار هزار کارگر هم حقوق نگرفته اند ».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95