درخواست پناهندگی زوج ملی پوش اسکی ایران

18 شهریور 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/6/18 :«دو عضو تیم ملی اسکی ایران که جهت رقابت های رول اسکی گوتنبورگ در سوئد بسر میبرند ، از این کشور تقاضای پناهندگی کردند.این زوج ملی پوش یاسین شمشکی بیست و هشت ساله و سمانه کیا شمشکی بیست و شش ساله هستند.
یاسین شمشکی عناوین مختلفی در کارنامه ورزشی خود دارد از جمله : مقام دوم در بازیهای آسیایی سال ۲۰۱۱ قزاقستان ، مقامهای اول ، دوم و سوم در قهرمانی کشور ، حضور در مسابقات قهرمانی جهان در سال های ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ .
سمانه کیا شمشکی سابقه ده سال عضویت در تیم آلپاین ایران را دارد ، وی مدت پنج سال مربی فدراسیون اسکی و دو سال مربی کروس کانتری بوده است. وی همچنین مقام های اول ، دوم و سوم کشوری در رده های مختلف سنی ، مقام سوم در مسابقات کره ، مقام دوم در مسابقات کروس کانتری کشوری و مقام های سوم ، چهارم و پنجم در مسابقات بین المللی رشته کروس کانتری را بدست آورده است.».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95