تصاویر ده پناهجوی ورزشکار المپیک بر دیوارهای ریودوژانیرو

29 مرداد 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/5/29 :«یکی از مهمترین نقاشان دیواری ریودوژانیرو چهره ده تن از پناهجویانی را که در هیأت تیم پناهجویان با پرچم المپیک در این بازیها شرکت کرده‌اند، طراحی کرد. این ورزشکاران در رسته‌های شنا و جودو شرکت داشتند.
به گفته این نقاش برزیلی پناهجویان ورزشکار دست‌کم لیاقت یک مدال طلای المپیک را دارند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95