دخترى كه جان 20 نفر را نجات داد، در المپيك ريو شرکت کرد

18 مرداد 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/5/18 :«اسمش يسرا ماردينيه كه یک شناگر با استعداد در دمشق پایتخت سوریه بود. اما بعد از ادامه درگیریها در سوريه تصمیم می‌گیره که از این کشور به لبنان و ترکیه و اروپا پناهنده شود.
ماردینی سوار بر یک قایق 6نفره که 20نفر در آن جا گرفته بودند از ترکیه به سمت یونان حرکت می‌کنن. 30دقیقه بعد از حرکت، موتور قایق از کار می‌افته.
اون و خواهرش و 2 شناگر دیگه از قایق به دریا می‌پرن، و به مدت 3ساعت با شنا قایق رو به سوی جزیره لسبوس یونان می‌کشن، و جون 20 نفر رو نجات ميدن
یسرا عضو تیم 10نفره از ورزشکاران پناهنده در المپیک ریو است».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95