فیلم شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد در جریان تشییع جنازه رفسنجانی

21 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/21:«روز سه شنبه 21 دی 95 در خیابان های تهران، در تشییع جنازه رفسنجانی، مردم از فرصت استفاده کرده و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند.
ابتدا شعار دادند که شریعتی و صادقی آزاد باید گردد و بسرعت این شعار به شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد تبدیل شد.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95

ويدئو