گزارشی از وال استریت ژورنال از مرگ رفسنجانی ونقشش در ترور و بمب گذاریها

20 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/20:«وال استریت ژورنال در یک گزارش از مرگ رفسنجانی نوشت : ناظران غربی دریافتند که رفسنجانی بسیار فاسد بود
بنا‌ به گفته یک افسر اطلاعاتی که در دادگاه جنایی در آلمان شهادت داد، رفسنجانی به‌طور منظم با ”کمیته عملیاتهای ویژه ”که بر سوء قصدهای خارجی نظارت داشت، نشست می‌گذاشت. در سال 1370 در خلال ریاست‌جمهوری رفسنجانی نیروهای رژیم ایران 4ناراضی را در رستورانی در برلین کشتند.
دادستانهای آرژانتین اسنادی را جمع‌آوری کردند که نقش رفسنجانی را در بمبگذاری سفارت اسراییل در سال 1370 و بمبگذاری در مرکز جامعه یهودیان در سال 1372 را ثابت می‌کرد که هر دو در بوئینس آیرس بود. هردو حمله بیش از 100نفر را کشت.
همچنین در زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی در سال 1374 بود که مأموران رژیم ایران برج های خوبر را در عربستان بمبگذاری کردند و 19سرباز آمریکایی را کشتند.
و این رفسنجانی بود که در سال 1379 گفت: ”اگر یک روز جهان اسلام نیز به تسلیحاتی مانند آن‌که اکنون اسراییل دارد مجهز شود در آن صورت استراتژی امپریالیستها به بن‌بست می‌رسد زیرا استفاده از حتی یک بمب اتمی در داخل اسراییل همه چیز را از بین خواهد برد“.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95