فراخوان معلمان بازنشسته به تجمع در مقابل مجلس

20 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/20:«معلمان بازنشسته برای پیگیری خواسته هایشان فراخوانی  به منظور تجمع در مقابل مجلس برای ٢٨ دی ماه ٩٥ داده اند. معلمان بازنشسته در تجمعات قبلی خود با شعارهایی چون معیشت ، منزلت حق مسلم ماست، خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون، ما همه عبدی هستیم، معلم زندانی آزاد باید گردد، اعتراض خود را به زندگی زیر خط فقرو تبعیض و بی عدالتی حکومت جمهوری اسلامی اعلام داشتند.
 آنها همچنین خواستار اجرای قانون بیمه کارآمد و درمان رایگان شده اند. در عین حال از جمله خواست مهم معلمان مختومه یافتن امنیتی کردن آموزش و پرورش، لغو احکام امنیتی صادر شده برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی و آزادی فوری اسماعیل عبدی و دیگر زندانیان سیاسی در بند است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95