وخامت حال زندانی سیاسی آرش صادقی و عدم تمدید مرخصی به گلرخ ابراهیمی ایرایی

20 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/20:«زندانی سیاسی آرش صادقی سحرگاه امروز 20 دی ۹۵، در بند هشت زندان اوین به دلیل حالت تهوع و بالا آوردن خون و فشارخون ۸ روی ۶ به بهداری این زندان منتقل و سپس به بند بازگردانده شد.
همچنین وضعیت ریه آقای صادقی ملتهب تر شده و بیشتر از قبل سرفه می کند.
از سوی دیگر، در مراجعه امروز وکیل آرش صادقی و گلرخ ایرایی، مقامات دادستانی باردیگر مرخصی خانم ایرایی را تمدید نکردند و برای آرش صادقی مرخصی با سند ثبت شد، اما شرط اعزام به بیمارستان، بازگشت همسرش به زندان اعلام شده است
آرش صادقی از سوم آبان95 در اعتراض به بازداشت همسرش بیش از ۷۰ روزدست به اعتصاب غذا زدو سرانجام در روز  ۱۴ دی،  با مرخصی موقت همسرش گلرخ ابراهیمی  به اعتصاب غذای خود پایان داد.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95