تجمع اعتراضی جمعی از معلمان حق التدریسی در مقابل مجلس

20 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/20:«ججمعی از معلمان حق التدریسی از استان های مختلف کشور در اعتراض به عدم استخدامشان از سوی وزارت آموزش و پرورش، مقابل مجلس تجمع کردند.
جمعی از معلمان حق التدریسی از استان های مختلف کشور صبح روز یک شنبه ۱۹ دی ماه ۹۵ مقابل مجلس تجمع کردند. این افراد با تجمع مقابل مجلس و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پیگیری وضعیت و تعیین تکلیف شان شدند و از نمایندگان درخواست داشتند تا به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی شود. یکی از این تجمع کنندگان اظهار داشت: ما خواهان رعایت عدالت در استخدام ها و همچنین تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستیم.
وی افزود: این تجمع کنندگان دارای حداقل سابقه کار ۸ تا ۱۰ سال و مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی هستند اما با این سابقه کار هنوز وضعیت استخدامی آن ها نامشخص است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95