تجمع اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته در مقابل شهرداری تهران

19 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/19:«بیش از 100 نفر از معلمانی که که در حدود 30 سال زمین‌هایی از اداره تعاون آموزش و پروش زمین‌هایی خریداری کرده اند ، امروز یکشنبه 19 دی95 در اعتراض به آنچه که زیاده خواهی عده‌ای از خریداران و تملک زمین‌ها از سوی شهرداری می‌خوانند مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند و خواستار رسیدگی به وضیعت زمینهای خریداری شده که از سوی شهرداری مصادره شده است بودند. این افراد در دست خود پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها عباراتی همچون، «سرمایه معلمان بازیچه دست مدیران»، «معلمان را فراموش نکنید»، «آقای شهردار فریاد رس معلمان»، «معامله با اندوخته معلمان» نوشته شده بود.
معلمان معترض گفتند:در مجموع بیش از 800 معلم شاغل و بازنشسته هستیم که در سالهای گذشته مالک بخشی از زمین‌های مسکونی واقع در فاز‌های 1، 2 و 4  منطقه یادگار امام (خیابان ایثارگران شمالی روبروی پارک ژوراسیک ) هستیم.
معلمانی که در تجمع امروز حضور داشتند خواستار ملاقات با شهردار تهران بودند اما ماموران شهرداری که در میان تجمع کنندگان حضور داشتند به آنها گفتند که امکان ملاقات با شهردار تهران برای آنها وجود ندارد.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95