انتقال زندانی سیاسی آرش صادقی به بیمارستان

18 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/18:«عصر امروز شنبه 18 دی آرش صادقی بعد از گذشت چهار روز از یایان اعتصاب غذای اعتراضی 72 روزه، به بیمارستان منتقل و بستری شد. از سوی دیگر دادستانی برخلاف وعده های داده شده با تمدید مرخصی همسر این زندانی مخالفت و وی را جهت تحمل حبس به زندان احضار کرده است.
لازم به ذکر است زندانی سیاسی آرش صادقی در پی بازداشت غیر قانونی همسرش گلرخ ایرایی و آزادی او از زندان دست به اعتصاب 72 روزه زد وسرانجام در روز14 دی وی با وثیقه 600 میلیونی به طور  موقت آزاد شد.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95