اخبار ايران

برگزاری جلسه بازپرسی محمود معصومی در زندان اوین   دانشجو آنلاین 95/11/25:«روز 23 بهمن 95 جلسه بازپرسی محمود معصومی در داسرای زندان اوین برگزار شد. بازپرس پرونده اتهامات مختلف امنیتی را به وی تفهیم و اعلام کرد به زودی تاریخ و شعبه جلسه دادگاه وی تعیین و برگزار خواهدشد.
 دلنوشته ای از گلرخ ایرایی و آتنا دائمی برای مریم کریم بیگی: مادرمان چند قدم از ما پایین تر در زندان است   دانشجو آنلاین 95/11/25:«نامه گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی، برای مریم کریم بیگی دختر زندانی سیاسی شهناز اکملی مادر شهید 88 مصطفی کریم بیگی ا ز زندان اوین این دو زندانی ضمن ابراز همدردی با مریم دختر زندانی سیاسی شهناز اکملی نوشتند:
نوید کامران بعد از مرخصی شش روزه به زندان اوین بازگشت   دانشجو آنلاین 95/11/25:«روز24 بهمن 95، زندانی سیاسی نوید کامران با پایان مرخصی شش روزه به زندان اوین بازگشت.این زندانی سیاسی به مرخصی چهار روزه اعزام شده بود که این مرخصی توسط دادستانی به مدت دو روز تمدید شده بود.