اخبار ايران

تجمع اعتراضی 700نفرازبازنشستگان فرهنگی و معلمان درمقابل مجلس   دانشجو آنلاین 95/12/19:«امروز پنج شنبه 19 اسفند ازساعت 10صبح حدود 700 نفر از بازنشستگان فرهنگی درمقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزارکردند. اکثریت تجمع کنندگان ازخانم های فرهنگی هستند که بعضا با فرزندانشان دراین تجمع شرکت کردند.
فراخوان هاشم خواستار برای تجمع در مقابل مجلس در روز 19 اسفند   دانشجو آنلاین 95/12/18:«"جرم اسماعیل عبدی دفاع ازدانش آموزان، معلمان، کارگران و خانواده هایشان است."دولتهای اصلاح طلب و اصولگرا در دوران پس از انقلاب فقط بفکر غارت مردم بوده اند.شرایط امروز ایران و بخصوص وضع معیشتی معلمان و کارگران حاصل نهایت تدبیر این دولتها می باشد.
کارگری شب عید با مدرک لیسانس   دانشجو آنلاین 95/12/18:«کارگری شب عید با مدرک لیسانساینجا خوابگاه دانشجویی نیست، اقامتگاه کارگران فصلی استمریم طالشییکی یکی از راه می‌رسند. هر شب همین موقع‌ها پیدایشان می‌شود؛ حدود 10 شب. گاهی کار، بیشتر هم طول می‌کشد؛ معمولاً روزهای آخر. آن وقت است که تن خسته‌شان را در آخرین ساعت‌های شب به…