اخبار ايران

دلنوشته ای از شهین مهین فر برای آرش صادقی  در پنجاه و پنجمین روز اعتصاب غذا   دانشجو آنلاین 95/9/28:«شب یلدا و آرشم که بی گناه و بی پناه دارد می میرد. هفت سالست شبهایم یلداست .و در انتظار صبح شیرین آزادی. باز هم سر می کنم. این طولانی ترین تاریکی رابا امید به روشنای صبحی دلنشین.
توهین استاندار اصفهان به مردم خوزستان   دانشجو آنلاین 95/9/28:«روز یکشنبه 28 آذر 95 کمپینی در رابطه با توهین استاندار اصفهان که ادعا کرده بود بلوغ اجتماعی و سیاسی مردم اصفهان بالاتر از مردم خوزستان است، به راه افتاده است که با انتقال آب از خوزستان به اصفهان جلوگیری کنند.
 پولی و کالایی شدن آموزش عالی در ده سال گذشته   دانشجو آنلاین 95/9/28:«روزنامه آرمان در مطلبی تحت عنوان ”ماشین چهار موتوره‌ تولید مدرک در کشور“ از قول حمید رضا جلایی‌پور از کارگزاران حکومتی به وضعیت اسفناک نظام آموزش عالی از قول جلایی‌پور می‌گوید: «فرایند آموزش عالی در ده سال گذشته به‌شدت پولی و کالایی شده.»