اخبار ايران

 احضار اعضای خانواده آتنا دائمی به دادسرای اوین   دانشجو آنلاین 95/10/8:«روز 7 دی 95 دو خواهر و یکی از دامادهای آتنا دائمی با احضار کتبی توسط بازپرس شعبه چهارم دادسرای اوین احضار شدند و بایستی ظرف 5 روز آینده در این محل حضور یابندبر اساس احضاریه صادره، علت حضوراین سه عضو خانواده دائمی، «گزارش ضابطین» ذکر شده است.
نامه آتنا دائمی در خصوص پرونده سازی جدید   دانشجو آنلاین 95/10/8:«آتنا دائمی زندانی سیاسی و مدافع حقوق بشر که روز 6 آذر 95 توسط سپاه ثارالله دستگیر شده بود، در پرونده جدید که علیه وی انجام شده است نامه ای سرگشاده نوشته که به شرح زیر است. وی در این نامه می نویسد:به نام انسانروز دوشنبه ۲۹ آذر…
 ۵۰ هزار بی‌سواد در تهران   دانشجو آنلاین 95/10/7:«آیت جعفری معاون سوادآموزی شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ هزار بی‌سواد در تهران داریم، گفت که یکی از مهمترین چالشهای سوادآموزی شهر تهران، عدم‌ حمایت اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی از برنامه‌های سوادآموزی است.