اخبار ايران

دلنوشته سحر بهشتی برای برادرش” ستار”   دانشجو آنلاین 96/1/2:« نوروز آمد و تو نیامدی.. غریبم وقتی درمیان هفت سین خاطراتمان توسین اولی هستی که درسنگ مزارت نوشته اند. ستار، سردار... این نوروزهای بدون توبرایم فقط کهنه روزهایی ست که میگذرند.... اگربرگردی من هرروزم نوروز است.»
نوشته ای ازآتنا فرقدانی:"عید نوروز در زندان"   دانشجو آنلاین 96/1/2:« نوشته ای از آتنا فرقدانی به یاد عید نوروزی که در زندان بسر برده بود:عید نوروز 1394 در سلول انفرادی بودم؛ اما نوروز 1395 در بند زنان اوین تصمیم گرفتم، سبزه ی نوروز را در یک کفشم سبز کنم.
شعله پاکروان : خوشا بر من که از تو آموختم ”نه” گفتن را   دانشجو آنلاین 96/1/1:«نامه يى به ريحانمكه به من ”نه” گفتن آموختدر اولين روز نوروزدخترم ، میوه ی دلم !سومین بهار بی تو هم از راه رسید. تو همچنان مثل خورشید در آسمان زندگیم میدرخشی. حتی ذره ای از عشقم بتو کاسته نشد. ذره ای عطش دادخواهی م فرو ننشست. من…

صفحه1 از107