تلفنی که بیماریهای گیاهی را تشخیص می دهد

17 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/17:«برنامه‌های تلفنهای هوشمند در زمینه‌های مختلف توسعه یافته اند.
این برنامه‌ها خدمات مختلفی را ارائه می‌کنند، خدماتی که ظاهراً پایانی بر آنها متصور نیست.
یکی از این برنامه‌های جدید کامپیوتری که روی تلفنهای هوشمند نصب شده می‌تواند بیماریهای گیاهی را تشخیص دهد.
این برنامه در سال گذشته در آلمان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
این برنامه بر روی تعدادی گیاه و سبزیجات و بیماریهایی که به آنها سرایت کرده به‌کار گرفته شد.
در صورتی که کشاورزان هر گونه مشکلی را مشاهده کردند که روی رشد گیاهانشان تاثیر گذاشته بسادگی این برنامه را باز می‌کنند، و عکس برگ گیاه بیمار را می‌گیرند.
بدین ترتیب کشاورز تشخیص خواهد داد که بیماری چیست و داروی آن را نیز به‌صورت نسخه درمانی دریافت می‌کند.
با برنامه جدید در تلفن هوشمند تا این تاریخ بیش از 60 نوع بیماری بررسی شده، شناسایی شده و راههای مقابله با آنها مشخص شده و تاکنون نزدیک به 100هزار عکس از گیاهان بیمار گرفته شده است.
این برنامه از کادر کار کشورهای اروپایی نیز خارج شده و حتی به کشورهایی مانند هندوستان و برزیل نیز رسیده است.
تنها در هندوستان 1000 آزمایش انجام شده و برای این آزمایش‌ها نزدیک به 10هزار عکس گرفته شده است.
انتظار می‌رود این برنامه به کشاورزان هندی بسیار کمک کند چرا که این کشور بسیار گسترده است و ارائه خدمات کشاورزی مطلوب و تضمین رشد گیاهان این کشور بسیار سخت بوده است.
برزیل نیز شروع به استفاده از این برنامه کرده است این کشور یکی از قدرتمندترین کشور کشاورزی است و گیاهان متنوعی در زمینهایش رشد می‌کنند، به‌ویژه گیاهانی که برای انسانها منبع غذایی بحساب می‌آیند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95