کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان

17 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/17:«محققان در جدیدترین پژوهشهای خود درباره انسان برای اولین بار عضو جدیدی را در سیستم گوارشی کشف کردند که طی سالیان گذشته فکر می‌شد از قسمتهای تکه‌تکه و جداگانه تشکیل شده است اما جدیدترین پژوهشها نشان داد که در واقع یک عضو واحد و ادامه‌دار است.
این عضو جدید که مزانتر نامیده می‌شود هر چند به گفته دانشمندان هنوز از ساختار و عملکرد آن اطلاع دقیقی در دست نیست اما کشف آن می‌تواند کلیدی برای درمان و درک بیماریهای شکم و گوارش باشد.
این کشف جدید در نسخه بروز شده کتاب ”آناتومی گری“ که بالاترین مرجع دروس پزشکی در جهان است این‌گونه تعریف شده است ”مزانتر' عبارت است از پوشش حفره شکمی که روده را به دیوار شکم متصل کرده و همه چیز را به‌صورت محفوظ در محل نگه می‌دارد“.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95