کلاهی هوشمند برای جلوگیری از سوانح و حوادث

11 آبان 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/8/11 :«دانشمندان برای جلوگیری از سوانح و حوادث ناشی از خستگی، بیماری یا بیخوابی کلاه هوشمندی را اختراع کرده‌اند.
این کلاه هوشمند قادر است امواج مغز را مستمراً دریافت کند و از نوع این امواج میزان هوشیاری فرد را تشخیص بدهد.
این کلاه هوشمند در صورت تشخیص خستگی در فرد در مرحله اول با ارسال کد به ساعت یا مچبند آن فرد، وی را هوشیار می‌کند. در مرحله بعدی در مقابل استفاده کننده از کلاه، یک دست مصنوعی یا روباتی تلاش می‌کند که وی را نسبت به وضعیت اش هوشیار کند. در نهایت اگر اقدامی صورت نگرفته باشد، کلاه هوشمند با ارسال پیامکهایی به شرکت یا خانواده فرد، به آنها اطلاع می‌دهد، تا آنها بتوانند از طریق تلفن یا اقدامات دیگر وی را نسبت به وضعیت خطرناک خود مطلع کنند».