اختراع جدید دانشجویی که خود دچار بیماری ضعف ماهیچه هاست

06 شهریور 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/6/6 :« اختراع ابراز جدیدی در زمینه توانبخشی، به کسانی که دارای ماهیچه‌های ضعیفی هستند، این توان را می‌دهد که آنان بتوانند دست یا پای ضعیف خود را به کمک این وسیله تا میزان مورد نیاز حرکت دهند.
دانشجویی که این اختراع به نام او ثبت شده است، می‌گوید: خودم دچار بیماری ضعف ماهیچه‌های دست بودم و همیشه به فکر راه‌حلی برای آن بودم تا این‌که موفق شدم با اختراع این ابراز این مشکل را حل کنم».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95