برای نخستین بار عمل پیوند سر انسان در سال ۲۰۱۷

28 مرداد 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/5/28 :«در دسامبر سال ۲۰۱۷ قرار است برای نخستین بار در تاریخ پزشکی جهان عمل پیوند سر به بدنی بیگانه توسط دو جراح مغز و اعصاب صورت گیرد».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95