علمى و تكنولوژى

تکنولوژی-به زودی بیشتر از ۱۴۰ کاراکتر در توئیتر   دانشجو آنلاین 94/10/18 :« به نقل از نیویورک‌تایمز، نزدیک به یک دهه، از شاخصه‌های معرف توییت (که واحد برقراری ارتباط در توئیتر است)، اختصار آنها بوده است بدین معنا که استفاده‌کنندگان از توئیتر، محدود به استفاده از ۱۴۰ کاراکتر هستند.
جهان-تکنولوژی-منتظر "اقیانوس‌خراش"های یک کیلومتری باشید!   دانشجو آنلاین 94/10/16 :« «دهکده‌های دریایی» که قرار است علاوه بر فضای زندگی، بتوانند در خود آزمایشگاههای علمی، ادارات، هتل‌ها، زمینهای ورزشی و مزارع نیز را نیز در بر بگیرند.