علمى و تكنولوژى

چاپگر لیزری که بدون استفاده جوهر کار میکنند   دانشجو آنلاین 95/10/17:«لیزری که به آرامی کاغذ را حرارت می‌دهد و می‌سوزاند. این می‌تواند انقلاب بعدی در صنعت چاپگرها باشد. دانش‌آموز سابق دانشگاه صنعتی دلفت در هلند، فناوری جدیدی را ابداع کرده که می‌توان بدون حتی یک قطره جوهر بر روی هر کاغذی حروف را چاپ کرد.
تلفنی که بیماریهای گیاهی را تشخیص می دهد   دانشجو آنلاین 95/10/17:«برنامه‌های تلفنهای هوشمند در زمینه‌های مختلف توسعه یافته اند.این برنامه‌ها خدمات مختلفی را ارائه می‌کنند، خدماتی که ظاهراً پایانی بر آنها متصور نیست.یکی از این برنامه‌های جدید کامپیوتری که روی تلفنهای هوشمند نصب شده می‌تواند بیماریهای گیاهی را تشخیص دهد.
کشف یک عضو جدید در داخل بدن انسان   دانشجو آنلاین 95/10/17:«محققان در جدیدترین پژوهشهای خود درباره انسان برای اولین بار عضو جدیدی را در سیستم گوارشی کشف کردند که طی سالیان گذشته فکر می‌شد از قسمتهای تکه‌تکه و جداگانه تشکیل شده است اما جدیدترین پژوهشها نشان داد که در واقع یک عضو واحد و ادامه‌دار است.

صفحه1 از14