تخریب بخش وسیعی از بافت تاریخی محله خانقاه میبد یزد

12 مرداد 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/5/12 :«بر اساس گزارشات رسیده از ایران بخش وسیعی از بافت تاریخی محله خانقاه در شهر میبد استان یزد تخریب شده است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95