در منطقه گاوکش شهرستان دلفان فسیل‌های ۷ میلیون ساله کشف شد

08 مرداد 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/5/8 :«بر اساس گزارشات رسیده در روز 7مرداد 95 دسته‌یی از فسیل‌های نادر متعلق به خانواده گاوسانان با قدمت ۷ میلیون ساله در منطقه گاوکش نورآباد کشف شد.
مدیرکل محیط ‌زیست در استان لرستان گفت: ”حدود سه ماه پیش در راستای تعریض جاده خرم‌آباد به نورآباد به‌صورت تصادفی در حین راه شکافی، فسیل‌هایی در منطقه گاوکش با قدمت هفت میلیون ساله کشف شد“.
مهرداد فتحی بیرانوند می‌افزاید: ”پس از بررسی نمونه‌های اولیه کشف‌شده از این فسیل‌ها مشخص شد آن‌ها مربوط به اندام‌های مختلف خانواده گاو سانان شامل گوزن‌ها، زرافه و غزال‌ها و همچنین گوشت‎خواران هستند“.
وی در ادامه گفت: ”به‌دلیل کشف این فسیل‌های جانوری در منطقه مذکور عملیات جاده کشی به‌طرف مقابل جاده منتقل‌شده و در این منطقه سایت بررسی، کاوش و گودبرداری با حضور کارشناسان این سازمان و میراث فرهنگی برای ادامه کاوش‌ها و استخراج مابقی بقایای جانوری مستقرشده است“.
بیرانوند این نوع از فسیلها را کمیاب توصیف کرد و در ادامه اضافه کرد: ”این گونه‌ها در کشور، نمونه مشابهی ندارد و نشان می‌دهند استان لرستان در دوره‌های گذشته خاستگاه و جایگاه این نمونه‌های جانوری بوده که بر اساس اعلام کارشناسان این سایت پس از سایت مراغه بزرگ‌ترین سایت فسیل خشکی کشور است“.
وی در پایان گفت: در حال حاضر حفاری و گودبرداری در این سایت در حال انجام است و روز گذشته نیز دسته‌یی دیگر از فسیل‌های جانوری در منطقه مذکور کشف‌شده که به‌محض اتمام تحقیقات اطلاعات تکمیلی در خصوص ویژگی‌های فسیل‌های کشف‌شده در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95