رمز و راز‏موفقيت

24 خرداد 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/3/24 :«

 بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم, دربرگيرنده مخاطرات بزرگه. 

 وقتي شكست خوردي ازش درس بگير. 

 سه اصل رو هميشه دنبال كن: محترم داشتن خود, محترم داشتن ديگران و پاسخگو بودن در برابر تمام اعمال و رفتار خود. 

 وقتي به اشتباهت پي بردي, بي درنگ گام هايي براي اصلاح اون بردار.

 از دگرگوني استقبال كن ولي از ارزشها و اصولت دست بر ندار. 

در جمعبندي موفقيت هات محاسبه كن كه چه قيمتي براي به دست آوردنشون دادي,اين، راه رو براي پرداختهاي بيشتر در راستاي موفقيتهاي بيشتر هموار مي كنه. ».

  
مشاهده ساير خبرها در اين دسته بندى : « کسی شهامت نداشت بنویسد "نمیدانم"! به یاد 25خرداد 88 »