کسی شهامت نداشت بنویسد "نمیدانم"!

23 خرداد 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/3/23 :«
روزی امتحان جامعه شناسی ملل داشتیم.
استاد سر کلاس آمد و میدانستیم که 10
سئوال از تاریخ کشورها خواهد داد.
دکتر بنی احمد فقط 1 سئوال داد و رفت:
مادر یعقوب لیث صفار از چه نظر در تاریخ
معروف است؟
از هر که پرسیدم نمیدانست.
تقلب آزاد بود چون ممتحنی نبود اما براستی
کسی نمیدانست.
همه 2 ساعت نوشتیم از صفات برجسته این
مادر؛ از شمشیرزنیش، از آشپزی برای
سربازان، از برپا کردن خیمه ها در جنگ، از
عبادتهایش و …
استاد بعد 2 ساعت آمد و ورقه ها را جمع
کرد و رفت.
14 تیر 1354 برای جواب آزمون امتحان
تاریخ ملل رفتیم. در تابلو مقابل اسامی همه با
خط درشت نوشته شده بود مردود!
برای اعتراض به ورقه به سالن دانشسرا رفتیم.
استاد آمد گفت کسی اعتراض دارد؟
همه گفتیم آری!
گفت خوب پاسخ صحیح را چرا ننوشتید؟!
پرسیدیم پاسخ صحیح چه بود استاد؟
گفت: در هیچ کتاب تاریخی نامی از مادر
یعقوب لیث صفار برده نشده، پاسخ صحیح
"نمیدانم" بود. همه 5 صفحه نوشته بودید اما
کسی شهامت نداشت بنویسد "نمیدانم"!».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

https://telegram.me/DaneshjoOnline95

مشاهده ساير خبرها در اين دسته بندى : « درسی از استاد رمز و راز‏موفقيت »