جمله ای زیبا از آزادی

14 خرداد 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/3/14 :«اگر نتوان "آزادی" و "عدالت" را یک جا داشت

و من مجبور باشم میان این دو

یکی را انتخاب کنم ،

"آزادی" را انتخاب می کنم ،

تا بتوانم به "بی عدالتی" اعتراض کنم !

آلبرکامو».

 خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

https://telegram.me/DaneshjoOnline95