بی ارزشترین نوعِ افتخار...!!

11 خرداد 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/3/11 :«بی ارزشترین نوعِ افتخار...!!افتخار به داشتن ویژگی‌هایي که خود انسان تو داشتنشون هیچ نقشی نداشته،

مثلِ : 

چهره

قد

رنگ چشم 

ملیت

ثروت خانوادگي. . .

از چیزایی که خودت به دست آوردي حرف بزن"

از " انسان بودنت " بگو...».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

https://telegram.me/DaneshjoOnline95