آزادی را رایگان به کسی نمی‌دهند

14 ارديبهشت 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/2/14 :«خدا روزگار هیچ خلقی را تا آن زمان که خود بر نخیزد و قیمت ندهد، تغییر نمی‌دهد. آزادی را رایگان به کسی نمی‌دهند. و یا  در یک سپیده دم رویایی به ما هدیه نخواهد کرد. بلکه گرفتنیست.».

 خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

مشاهده ساير خبرها در اين دسته بندى : « جمله زیبا یک انسان خردگرا چه ویژگی هایی دارد؟ »