جمله زیبا

14 ارديبهشت 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/2/14 :«میخواستند ما را دفن کنند غافل از اینکه ما بذر بودیم».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید