من خویشاوند نزدیک هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمی کند

12 ارديبهشت 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/2/12 :«من خویشاوند نزدیک هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمی کند  ، نه ابرو در هم می کشد ، نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سایبان دیگران است .من یک لر بلوچ کرد فارسم . یک فارسی زبان ترک . یک آفریقایی اروپایی استرالیایی آمریکایی آسیایی ام. یک سیاهپوست زردپوست سرخپوست سفیدم که نه تنها با خودم و دیگران مشکلی ندارم بلکه بدون حضور دیگران وحشت تنهایی و مرگ را زیر پوستم احساس می کنم . من انسانی هستم در جمع انسانهای دیگر بر سیاره ی مقدس زمین که بدون دیگران معنایی ندارم !!!!!

 احمد شاملو 

 کتاب خوشه ۱۳۴۶».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 

https://telegram.me/DaneshjoOnline95