جمله ای زیبا ازآلبرت انیشتین

25 فروردين 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/1/25 :«اگر میخواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید نه به آدم ها و اشیاء».