مهر مادری-برنده برترین کاریکاتور سال آلمان   دانشجو آنلاین 95/1/11 :« مهر مادری-برنده برترین کاریکاتور سال آلمان».
بزرگ‌ترین خرگوش جهان که فکر می‌کند یک سگ است   دانشجو آنلاین 95/1/11 :«بزرگترین خرگوش جهان را ببینید که حدود 4 فوت طول دارد و فکر می کند، یک سگ است.

داستان حاكم و مردم

08 فروردين 1395 - 
داستان حاكم و مردم   دانشجو آنلاین 95/1/8 :«ﺣﺎﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﺶ ﮔﻔﺖ : ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺣﺴﻨﻚ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺷﻴﺮ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﭼﻪ ﺷﺪ؟