جمله ای زیبا ازآلبرت انیشتین   دانشجو آنلاین 95/1/25 :«اگر میخواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هدف گره بزنید نه به آدم ها و اشیاء».
رمز موفقیت در زندگی چیست؟   دانشجو آنلاین 95/1/24 :« موفقیت در هر کار مستلزم تحمل رنج و مرارتهای بسیاری است که برای رسیدن به توفیق، باید بهای آن را پرداخت.

عکس بزرگترین خرچنگ

21 فروردين 1395 - 
عکس بزرگترین خرچنگ    دانشجو آنلاین 95/1/21 :«بزرگترین خرچنگ اسمش نارگیل است با طول پنجه های 1 متر».