29.3 C
Tehran, IR
یکشنبه, خرداد 6, 1397
ایران

ایران

مسئولین بسیج دانشجویی؛باسهمیه وارددانشگاه شدند

مسئولین بسیج دانشجویی؛باسهمیه وارددانشگاه شدندکه دانشجویان راسرکوب کنند -قسمت پایانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲-مسئولین بسیج دانشجویی ؛با سهمیه وارددانشگاه شدند تا دانشجویان را سرکوب کنند -قسمت پایانی نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب و جلوگیری ازاعتراضات دانشجویی همانگونه که درقسمت دوم اشاره کردیم دانشگاههای ایران...
اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران

اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران _مرکز نسبت به لاینحل ماندن مشکلاتشان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲-اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز نسبت به لاینحل ماندن مشکلاتشان  تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز روز چهارشنبه۲ خرداد ۹۷ دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز در اعتراض به عدم رسیدگی به...
دانشجویان نسبت به سکوت اساتیددربرابر سرکوب دانشجویان کارگران معلمان و...اعتراض دارند

دانشجویان نسبت به سکوت اساتیددربرابر سرکوب ؛دانشجویان؛کارگران؛معلمان و…اعتراض دارند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲-دانشجویان نسبت به سکوت اساتید دربرابر سرکوب دانشجویان کارگران معلمان و...اعتراض دارند دانشجویان دانشگاه تهران و تربیت مدرس اقدام به پخش پوسترهایی در اعتراض به سکوت اساتید نسبت به سرکوب کارگران، دانشجویان، معلمان...
تشکل های دانشجویی استان فارس

تشکل های دانشجویی استان فارس با صدور بیانیه ای کشتار مردم کازرون را محکوم...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲-تشکل های دانشجویی استان فارس با صدور بیانیه ای کشتار مردم کازرون را محکوم کردند تشکل های دانشجویی ضمن محکوم کردن خشونت گسترده علیه مردم کازرون مواردی را در چند محور یاد آور...
video

دانشجویان دختردرایران اینگونه تحقیرمی شوند ودر محیط دانشگاه امنیت ندارند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱-دانشجویان دختردرایران اینگونه تحقیرمی شوند ودر محیط دانشگاه امنیت ندارند تحمیل حجاب به زنان ،وسیله اختناق و سد کردن راه زنان است. حجاب اجباری برضد اسلام است، برای به بندکشیدن زنان است، برای سرکوب...
مشکلات دانشجویان واساتیدو واقعیاتی ازآموزش عالی ایران

مشکلات دانشجویان واساتیدو واقعیاتی ازآموزش عالی ایران -قسمت پایانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱-مشکلات دانشجویان واساتیدو واقعیاتی ازآموزش عالی ایران -قسمت پایانی نگاهی کوتاه به مشکلاتی از دانشجو تا استاد و واقعیاتی از آموزش عالی ایران به قلم : دکترمحمد نقدی استاد دانشگاه برای مثال استاد و دانشجوی...
اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به فساد حاکم در دانشگاه

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران-جنوب به فساد حاکم در دانشگاه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱-اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به فساد حاکم در دانشگاه اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به فساد حاکم در دانشگاه تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه۳۱اردیبهشت۹۷ دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به فساد اداری حاکم...
آیا شوراهای صنفی دانشجویان

آیا شوراهای صنفی دانشجویان پاسخگوی مسئولیتهای خود دردانشگاه هستند ؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۳۱-آیا شوراهای صنفی دانشجویان پاسخگوی مسئولیتهای خود دردانشگاه هستند ؟ باتوجه به شروع انتخابات شوراهای صنفی دانشگاه ها بر آن شدیم که به بخشی از وظایف شوراهای واقعی صنفی بپردازیم واقعیت این است که...
دانشجویان

مشکلات دانشجویان واساتیدو واقعیاتی ازآموزش عالی ایران -قسمت اول

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۳۱-مشکلات دانشجویان واساتید و واقعیاتی ازآموزش عالی ایران -قسمت اول  به قلم :دکتر محمد نقدی استاد دانشگاه نگاهی کوتاه به مشکلاتی از دانشجو تا استاد و واقعیاتی از آموزش عالی ایران سیستم آموزش عالی ایران...
نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران

نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب و جلوگیری ازاعتراضات دانشجویی -قسمت دوم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۳۱-نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب و جلوگیری ازاعتراضات دانشجویی -قسمت دوم از آنجایی که تشکیل بسیج دانشجویی هدفش مقابله با خیزشهای اصیل دانشجویی بود ؛ بنابراین لازمه تسلط بردانشگاه ها پادگان...

پربازديدترين

video

دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران مریم شریعتمداری توسط نیروی انتظامی از بلندی پرتاب...

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۴-دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران مریم شریعتمداری توسط نیروی انتظامی از بلندی پرتاب شد مریم شریعتمداری نام دختری است که شب گذشته...
پولی سازی آموزش

تجمع دانشجویان دانشگاه هنر تهران بدلیل پولی سازی آموزش

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۸- تجمع دانشجویان دانشگاه هنر تهران بدلیل پولی سازی آموزش روز ۲۸بهمن ۹۶ ؛ دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به پولی سازی آموزش...
video

دانشجویان دختردرایران اینگونه تحقیرمی شوند ودر محیط دانشگاه امنیت ندارند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱-دانشجویان دختردرایران اینگونه تحقیرمی شوند ودر محیط دانشگاه امنیت ندارند تحمیل حجاب به زنان ،وسیله اختناق و سد کردن راه زنان است. حجاب اجباری...
video

اعتراض دانشجویان دانشکده مدیریت تهران نسبت به تغییر محل دانشکده

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۴- اعتراض دانشجویان دانشکده مدیریت تهران نسبت به تغییر محل دانشکده   تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده‌ی مدیریت تهران مرکز+ فیلم روز پنجشنبه۳خرداد۹۷ دانشجویان دانشکده‌ی مدیریت تهران...
نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران

نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب و جلوگیری ازاعتراضات دانشجویی -قسمت دوم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۳۱-نقش بسیج دانشجویی دردانشگاه های ایران صرفا سرکوب و جلوگیری ازاعتراضات دانشجویی -قسمت دوم از آنجایی که تشکیل بسیج دانشجویی هدفش مقابله با...