جهان-پستخانه دولتی در آمریکا با شعار ایرانیان باستان، تأسیس شد

0
87
پستخانه دولتی در آمریکا با شعار ایرانیان باستان، تأسیس شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۲-۲۴ سپتامبر ۱۷۸۹ – ۲مهر۱۱۶۸:دراین روز، قوه مقننه آمریکا قانون تأسیس پستخانه دولتی را در این کشور تصویب کرد. آمریکاییان بر سر در ساختمان مرکزی آن، شعار پستخانه ایران در زمان داریوش بزرگ ”برف و باران و توفان مانع حرکت چاپارها نخواهد بود» را نصب کردند. این شعار در تاریخ هرودوت ثبت شده است. در آمریکا از همان زمان پستخانه یک مؤسسه فدرال و وابسته به دولت مرکزی (نه حکومت‌های ایالتی) است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ