ایران – معلمان سواد آموزی مازندران باورود وزیرکشور تجمع کردند

0
72
معلمان سواد آموزی مازندران باورود وزیرکشور تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۱۶-معلمان نهضت سوادآموزی مازنداران روز دوشنبه ۱۵آبان مقابل درب استانداری رژیم در ساری تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع اعتراضی قبل از ورود وزیر کشور کابینه روحانی به ساختمان استانداری در ساری به‌وقوع پیوست.
تجمع‌کنندگان خواستار استخدام رسمی و اجرایی شدن حقوق قانونی خود هستند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

گذاشتن پاسخ