ایران- مؤسسه گالوپ: مردم ایران عصبانی‌ترین مردم دنیا

0
117
مؤسسه گالوپ: مردم ایران عصبانی‌ترین مردم دنیا
مؤسسه گالوپ: مردم ایران عصبانی‌ترین مردم دنیا

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۳-مؤسسه گالوپ در یک مطالعه از وضعیت ۱۴۲ کشور جهان، به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی را عصبانی‌ترین کشورهای دنیا معرفی کرده است. ۵۰ درصد جمعیت ایران عصبانی هستند.گزارش سالانه ۲۰۱۷ مؤسسه افکار سنجی”گالوپ “در آمریکا حاکی است از احساسات جهانی، مردم ایران به‌عنوان عصبانی‌ترین مردم جهان معرفی شده است.در این گزارش مردم ایران با ۵۰ درصد جمعیت عصبانی و عراق با ۴۹ درصد و سودان جنوبی با ۴۷ درصد عصبانی‌ترین کشورهای دنیا معرفی شده‌اند.در این گزارش یونان نیز با ۶۷ درصد پراسترس‌ترین کشور دنیا معرفی شده است. در این گزارش همچنین ۷۰ درصد از مردم جهان گفته‌اند که لذت زیادی می‌برند و لبخند زده و احساس آرامش و احساس احترام می‌کنند.گفتنی است این مؤسسه اطلاعات خود را بر اساس داده‌های یک تا دو سال قبل منتشر می‌کند و ایران در گزارش سالهای اخیر به‌ویژه از سال ۲۰۱۳ به بعد در مقام دوم ناشادترین مردم جهان معرفی ‌شده بود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ