ایران – رگ سفید همچنان میسوزد

0
50
رگ سفید همچنان میسوزد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۲۰-۱۴ روز از زبانه کشیدن آتش و دود در رگ سفید می‌گذرد اما همچنان فوران دارد تا روزانه بیش از ۸ هزار بشکه نفت را با خود بسوزاند.
پس از ۱۴روز کماکان رگ سفید میسوزد ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته است و روزانه ۸هزار بشکه ای که میسوزد ؛از اموال ودارایی های مردم ایران است .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

گذاشتن پاسخ