ایران – ۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد

0
111
۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۶-۱۶آذر روز دانشجو درایران است .روزی که دانشجویان علیه دیکتاتوری شاه سینه سپر کردند و آماج گلوله های مزدوران شدند .
این واقعه تنها سه ما ه بعداز کودتای ننگین ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲بود. در این دوران دولت ملی دکتر مصدق ساقط شده بود و همه نفسها درسینه ها حبس بود ؛ اما این خفقان را دانشجویان مبارز ایرانی درصحن مقدس دانشگاه تهرا ن با فریادهای اعتراضی خود درهم شکستند و به دیکتاتور نشان دادند که دانشجویان ایرانی و دانشگاه ایران نمرده و زنده است .
در جریان این اعتراضات مقدس سه دانشجوی مبارز به نامهای : «قندچی » «بزرگ نیا » و « شریعت رضوی » جان خود رافدیه آزادی کردند .
و از آن پس روز دانشجو روز آزادیخواهی دانشجویان نام گرفت ودر تاریخ ایران جاودانه شد .
از آن پس دانشجویان ایرانی باالهام از این روز و با الهام از شهدای والامقام آن شرف وحیثیت پیشگامی مردم را حفظ کرده اند و این سنت را هرساله گرامی میدارند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ