ایران – دانش آموزان بلوچ و فقری عریان و دلخراش

0
123
دانش آموزان بلوچ و فقری عریان و دلخراش

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۵-هیولای فقر دامن کودک بلوچ راچنان گرفته است که به تحصیل پرداختن برایش رویایی بیش نیست
پاهای برهنه ؛شکمهای خالی ؛ دستان پینه بسته ؛ مدارس کپری
دانش آموزان در استان سیستان و بلوچستان بخاطر فقر، از امکانات بسیاری بی بهره اند.
اینان در مدارس کپری درس میخوانند اما درمناطقی حتی مدرسه کپری هم وجود ندارد؛ بنابر این بی دلیل نیست که دانش آموزان ازتحصیل بازبمانند ؟
کدام مدرسه ؛ کدام امکانات تحصیلی
کدام میز و تخته و صندلی ؛ کدام دفترو مداد رنگی ؟
این فقر خانمانسوز ازچی ناشی میشود حق این محرومان را چه کسانی چپاول کرده اند ؟
آیا فقط بیان این فقر کافی است ؟
و یا باید کاری کرد؟
حق این محرومان را ازچه کسی باید ستاند؟
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ