ایران-خودکشی یک جوان در بانه

0
50
خودکشی یک جوان با طناب دار

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۱۹-یک جوان ۲۶ سالە اهل سنندج در محلە صدا و سیما بانه روز چهار‌شنبه ۱۸مردادماه۹۶ خود را حلق آویز کرد که متاسفانه جان سپرد. اطلاعی از انگیزە او برای خودکشی در دست نیست. اما به دلیل سرکوب و اختناق و از سوی دیگر فقر و محرومیت اقتصادی روزانه شاهد این خودکشی ها در سراسر ایران هستیم. ایران در آمار خودکشی در میان کشورهایی است که بالاترین میزان خودکشی را دار می باشد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ